1. Home
  2. Help

Help

Over deze site

Deze applicatie geeft dezelfde informatie als het MIRT Projectenboek 2011. De hoofdstukken en bijlagen zijn als webpagina's opgenomen. 

De projecten en programma's uit de hoofdstukken 1 tot en met 9 (Nationaal en de acht gebieden) vindt u op de webpagina Project- en programmabladen. Op deze webpagina kunt u op diverse kenmerken van de projecten en programma's zoeken. De project- en programmabladen kunnen elk als PDF-document in een apart venster worden geopend. 

Als u de Adobe Reader nog niet heeft kunt u deze gratis downloaden. 

Meer informatie

Disclaimer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze applicatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Aan de inhoud van deze applicatie kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend.

MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu