1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   1 Nationaal
  4. File Top 50

File Top 50

Op verzoek van de Tweede Kamer (TK 31305, nr 115) wordt sinds vorig jaar in het projectenboek een overzicht gegeven van de meest recente File Top 50. Als een wegenproject een bijdrage levert aan het oplossen of verminderen van één of meer knelpunten uit de File Top 50, staat dit op het projectblad aangegeven.

Verkeer en Waterstaat werkt aan het oplossen van deze en andere fileknelpunten. Naast de wegenprojecten, de ZSM programma’s (Zichtbaar, Snel en Meetbaar) en het Actieprogramma Wegen (Beleidskader Benutten) die in dit MIRT Projectenboek zijn opgenomen, investeert Verkeer en Waterstaat in innovatieve verkeersmaatregelen. Met het oog op de toekomst worden diverse proeven uitgevoerd, bijvoorbeeld naar sturend verkeersmanagement (Ring Amsterdam), innovatieve samenwerkingsmodellen (Rotterdam), de mogelijkheden van in-car technologie en naar de effecten van dynamische snelheden op veiligheid, doorstroming en milieu.

De File Top 50 is samengesteld door Rijkswaterstaat op basis van filegegevens van juli 2009 tot en met juni 2010. Hiermee is dit het meest actuele overzicht van de files in Nederland. Rijkswaterstaat berekent de File Top 50 aan de hand van de zogenaamde filezwaarte: de filelengte in kilometers maal het aantal minuten dat de file er staat.

Naast Rijkswaterstaat publiceren ook andere organisaties ranglijsten van de zwaarste knelpunten op het wegennetwerk. Deze overzichten kunnen in beperkte mate van elkaar verschillen. De uiteindelijke rangorde is onder andere afhankelijk van de definitie van een file, de berekeningswijze en de systematiek van het toewijzen van de file aan een bepaalde (kop)locatie.

Aan alle knelpunten uit de File Top 50 wordt gewerkt. De projecten bevinden zich in verschillende fasen: realisatie, planstudie of verkenning. Van de 30 Spoedaanpakprojecten hebben er bijvoorbeeld 27 betrekking op knelpunten uit de File Top 50. Drie knelpunten zijn onderdeel van een verkenning. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de grootste knelpunten zoals de motie Sharpe verzoekt (TK 32123, nr 123).

Nationale mobiliteitsmonitor

Gewoonlijk verschijnt tegelijk met dit projectenboek de nationale mobiliteitsmonitor. Deze monitor is voor een belangrijk deel gebaseerd op data uit MON-enquêtes (Mobiliteitsonderzoek Nederland). De MON-data over 2009 zijn naar verwachting eind 2010 of begin 2011 beschikbaar (oorzaak is het faillissement van het enquêtebureau; sinds 1 januari 2010 worden de enquêtes in opdracht van het CBS door een ander bureau uitgevoerd). Vanwege het ontbreken van deze data wordt er in 2010 geen nationale mobiliteitsmonitor gepubliceerd.

Kaart

File Top 50

Meer informatie

File
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu