1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   1 Nationaal
  4. Visie

Visie

Nederland is internationaal gezien een belangrijke economische speler, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De Randstad en de overige grote stedelijke gebieden vormen daar de belangrijkste motor van. Het overheidsbeleid is er op gericht dat dit zo blijft, ook op langere termijn. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in zaken die de concurrentiekracht van Nederland, de Randstad en de overige grote stedelijke gebieden duurzaam verbetert.

Voor het ruimtelijk domein betekent dat ‘sterker maken wat sterk is’ en het creëren van een duurzaam klimaat voor wonen, werken en recreëren. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak, die Nederland met het MIRT vorm geeft, blijkt ook binnen OESO-landen de meeste effectiviteit te sorteren. In vergelijking met het buitenland zijn verbetering van de bereikbaarheid en de ‘governance’ en de flexibilisering van de huizenmarkt voor Nederland op korte termijn de belangrijkste voorwaarden om de integrale aanpak van verbetering van de concurrentiekracht te laten slagen.

Windmolen
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu