1. Home
 2.   MIRT 2011
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen

Hier kunt u zoeken door de project- en programmabladen.


 1. HoogwaterbeschermingsprogrammaPDF document, 204 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 2. IJsseldelta (Kampen)PDF document, 176 kB

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: VROM

 3. IJsselsprong (Zutphen)PDF document, 180 kB

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: LNV, VenW, VROM

 4. Impuls Dynamisch Verkeersmanagement VaarwegenPDF document, 194 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 5. Innovatie Delta technologiePDF document, 196 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 6. Innovatieprogramma Kaderrichtlijn WaterPDF document, 194 kB

  Onderwerp: Waterbeheren | Ministerie: VenW

 7. Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR)PDF document, 162 kB

  Onderwerp: Waterbeheren | Ministerie: VenW

 8. Integrale verkenning Legger Vlieland en TerschellingPDF document, 110 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 9. Intensivering Spoor in Steden, fase 1 en fase 2PDF document, 206 kB

  Onderwerp: Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 10. Kanaal Gent-Terneuzen (baggeren, oevers en sluizen)PDF document, 138 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 11. Kleine stationsPDF document, 300 kB

  Onderwerp: Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 12. Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsenPDF document, 122 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 13. Lekkanaal/3e kolk BeatrixsluisPDF document, 122 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 14. Lichteren Buitenhaven IJmuidenPDF document, 140 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 15. Maas (baggeren en kunstwerken)PDF document, 143 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

Windmolen
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu