1. Home
 2.   MIRT 2011
 3. Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten

In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang van de Spoedaanpak en de Tracéwetplichtige projecten opgenomen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, inclusief de stand van zaken tot en met juli, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de tweede helft van 2009, die op 24 juni 2010 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29385, nr 61).

Algemeen beeld

Voor de spoedaanpakprojecten geldt onverlet dat in mei 2011 30 besluiten, 30 schoppen in de grond en 10 openstellingen zijn gerealiseerd, om de hardnekkigste fileknelpunten van Nederland aan te pakken. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is de planning voor 57 projecten ongewijzigd en stabiel. Er zijn 10 projecten in procedure vertraagd, dit heeft overigens geen effect op de openstelling.

Behaalde mijlpalen

In de afgelopen periode zijn de volgende mijlpalen behaald:

 • Projecten opengesteld: A2 Rondweg Den Bosch, A2 Tangenten Eindhoven, Utrecht West, benutting: aansluitingen Woerden- Linschoten en Woerden-Oost.
 • Tracébesluiten vastgesteld voor: A12 Maarsbergen-Veenendaal, A2 Leenderheide-Valkenswaard, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A50 Ewijk-Valburg, N31 Haak om Leeuwarden, A58 Eindhoven- Oirschot, A29 Vaanplein-Barendrecht, OV Saal (tracédeel Zuidtak), ongelijkvloerse kruising Transformatorweg Amsterdam;
 • Wegaanpassingsbesluiten vastgesteld voor: A9 Velsen-Raasdorp, A9 Raasdorp-Badhoevedorp, A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer, A10 Nieuwe Meer-Amstel, A1 t’Gooi;
 • Ontwerp Tracébesluiten vastgesteld voor: A12 Gouda-Woerden, A12 Woerden-Oudenrijn, A27 Lunetten-Rijnsweerd, A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A4 Delft-Schiedam, A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht, A4 Dinteloord- Bergen op Zoom (omlegging Steenbergen), A2 Meerenakkerweg, A12 Ede-Grijsoord, A2 Oudenrijn-Everdingen, N61 Hoek- Schoondijke, A2 Passage Maastricht, A2 Den-Bosch-Eindhoven, Sporen in Den-Bosch, Vrije spoorkruising Amersfoort West;
 • Ontwerp Wegaanpassingsbesluiten vastgesteld voor: A27 Everdingen-Lunetten, A9 Alkmaar-Uitgeest, A2 Maasbracht-Geleen;
 • Richtlijnen vastgesteld voor: A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum.         

Analyse voortgang projecten

In totaal zijn er 67 projecten die vallen onder de Spoedwet en Tracéwet. Het betreft:

 • 18 Spoedwetprojecten
 • 24 hoofdwegenprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen
 • 18 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen
 • 1 spoorwegenproject die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt
 • 5 spoorwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen
 • 1 vaarwegproject die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt          

Ten opzichte van de vorige rapportage, waarin 69 projecten werden behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

 • 1 hoofdwegenproject: de N35 Zwolle-Wijthmen is als nieuw tracéwetplichtig project opgenomen
 • 1 hoofdwegenproject A2 Spitsstrook St. Joost–Urmond is overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage
 • 2 Spoorprojecten OV SAAL (tracédeel Zuidtak) en Transformatorweg (ongelijkvloerse aansluiting Westhavenspoorlijn op Schiphollijn) zijn overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage       

In de analyse wordt onderscheid gemaakt naar:

 1. Voortgang van de projecten die vallen onder de Spoedaanpak;
 2. Voortgang van overige Tracéwetplichtige projecten.          

Per onderdeel zijn 2 figuren opgenomen die inzicht geven in de voortgang van de projecten:

 • Figuur 1 van elk onderdeel maakt de procedurele voortgang inzichtelijk (huidige planning Tracébesluit/ Wegaanpassingsbesluit ten opzichte van planning vorige voortgangsrapportage)
 • Figuur 2 geeft een overzicht van de verwachte openstellingen Vervolgens is in de tabellen per project aangegeven wat de mijlpalen in de procedure en openstelling zijn en de eventuele reden voor aanpassing van planning.      
Figuur 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

Analyse Spoedaanpak

Voor 10 van de 30 projecten is het besluit onherroepelijk geworden,van 11 projecten is het besluit vastgesteld, voor 2 projecten is het besluit vertraagd en voor de overige 7 projecten ligt de aanpak op schema.

 • A2 Den Bosch-Eindhoven: wijziging planning heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
 • A28 Utrecht-Amersfoort: wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het WAB komt 1 kwartaal later.      

Analyse overige MIRT projecten

Voor 25 projecten ligt de planning op schema en er zijn 4 besluiten vastgesteld. Van 8 projecten is de besluitvorming vertraagd, dit heeft geen effect op de geplande openstellingen.

 • A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (omlegging Steenbergen): Wijziging van de planning heeft geen effect op de geplande openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering op OTB is het TB met één kwartaal verschoven.
 • A13/A16/A20 Rotterdam: Op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en hetbekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden ingenomen.
 • A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum: Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, het TB komt 1 kwartaal later.
 • N61 Hoek-Schoondijke: Wijziging van de planning heeft geen effect op de openstelling, vanwege noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het OTB is de planning van het TB verschoven.
 • N33 Assen-Zuidbroek (zuid): In mei 2010 is er een bestuursovereenkomst getekend waarbij de planning is vastgesteld.
 • A10 Zuidas Amsterdam (spoor en weg): Planning voorkeursbeslissing is medio 2011, daarna start de (O)TB procedure.
 • Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn): Voortzetting project wacht op besluit van België en Nederland over de reactivering.
 • Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis: Wijzing van planning vanwege aanleg derde sluiskolk samenvoegen met Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.        

Meer informatie

Water
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu