1. Home
 2.   MIRT 2011
 3.   Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten
 4. Overige Tracéwetplichtige projecten

Overige Tracéwetplichtige projecten

Voortgangsoverzicht Spoedwet en Tracéwetprojecten tabellen

Toelichting gebruikte afkortingen:

 • SN: Startnotitie
 • RL: Richtlijnen
 • TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
 • SP: Standpunt
 • GSP: Gewijzigd standpunt
 • (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
 • GTB: Gewijzigd Tracébesluit
 • (O)WAB: (Ontwerp) Wegaanpassingsbesluit
 • R: Realisatie

Meer informatie

Water
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu